THÔNG TIN THANH TOÁN ONLINE

Quý khách có thể thanh toán thông qua các ngân hàng sau:

1. NGÂN HÀNG VIETCOMBANK CÔNG TY – VCB

 – Chủ TK: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ CAMERA VIỆT NAM

– Số TK : 0071001043603

2. NGÂN HÀNG VIETCOMBANK CÁ NHÂN – VCB

– Chủ TK: LƯƠNG VĂN KHÁNH

– Số TK : 9903060333

3. NGÂN HÀNG PHƯƠNG ĐÔNG – OCB

– Chủ TK: LƯƠNG VĂN KHÁNH

– Số TK: 060333